loading
Lilo vrednosti
LILO vizija i misija

Vizija

Inspirišemo promenu životnih navika za postizanje optimalnog zdravlja, životne energije i ispunjenog života. 

Misija

Inspirišemo žene da promenom životnih navika unaprede sopstveno zdravlje i zdravlje svoje porodice.

Cilj

Cilj našeg rada je da koncepti medicine životnog stila za postizanje optimalnog zdravlja budu dostupni svima