loading

Za sva dodatna pitanja, stojimo vam na raspolaganju.

Dijetolog ili nutricionista

Koja je razlika između dijetotologa (lekara subspecijaliste ishrane zdravih i bolesnih ljudi) i nutricioniste? Kada osoba osvesti da je ishrana možda dodatni uzrok problema koji ima, počinje da razmišlja o tome šta da jede i pije i tu često nastaje problem. Ukoliko odluči da potraži stručnu pomoć stručnjaka za ishranu, često ne zna ko je ta osoba u našem zdravstvenom sistemu. Pa evo pojašnjenja. Dijetoterapeuti (nekada zvani dijetolozi ili specijalisti ishrane zdravih i bolesnih ljudi) su doktori medicine (lekari), koji su završili kliničku specijalizaciju iz neke grane medicine, na primer higijenu ili internu medicinu ili pedijatriju ili opštu medicinu a potom su završili i užu specijalizaciju (subspecijalizaciju) iz oblasti ishrane zdravih i bolesnih ljudi ili iz dijetoterapije. Oni su završili na nekom državnom Medicinskom fakultetu – i osnovne i specijalističke i supspecijalističke studije. Strukovni nutricionisti dijetetičari, ranije zvani viši dijetetičari-nutricionisti i nutricionisti-dijetetičari, diplomirali su na tom smeru na državnoj Visokoj zdravstvenoj školi strukovnih studija. Lekar subspecijalista ishrane obavlja celokupni pregled pacijenta i određuje medicinsku nutritivnu terapiju za njegovo stanje ili oboljenje, a nutricionista pravi plan ishrane na osnovu indikacije koju je postavio lekar. Kako bi se postigao maksimalan rezultat medicinske nutritivne terapije, potreban je timski rad lekara dijetoterapeuta i nutricioniste.

Šte je medicina životnog stila?

Hronične nezarazne bolesti su vodeći uzrok oboljevanja i umiranja u svetu i u našoj zemlji. Medicina životnog stila je grana medicine koja pomaže pojedincima ili populaciji da usvoje i održe zdrave životne navike, koje utiču na postizanje optimalnog zdravlja. Koristi se u prevenciji, ali i lečenju hroničnih nezaraznih oboljenja. Medicina životnog stila u fokus stavlja intervencije koje se sprovode u 5 navika, a to su pravilna prehrana, redovna fizička aktivnost, kontrola stresa, spavanje i ograničavanje zloupotrebe supstanci (pušenje, alkohol, psihoaktivne supstance).

Šta podrazumeva holistički i integrativni pristup pacijentu?

Holistički pristup podrazumeva koncept koji posmatra osobu kao celinu tela, uma i duha, koja se ne može razdvojiti. Holistički pristup lečenju znači da se telo osobe, njen um, osećanja, emocije i duša posmatraju kao jedna celina koja treba da živi u harmoniji sa svojom psiho-socijalnom okolinom. Pri holističkom lečenju koriste se metode u čijim centrima se nalazi sam čovek i te metode se baziraju na pokretanju sposobnosti samolečenja. Koncept holističkog pristupa je našao široku primenu kako u prevenciji tako i u lečenju mnogih oboljenja. Integrativna medicina podržava i podstiče prirodnu sposobnost organizma za izlečenjem. Studije su dokazale dobre rezultate kada se koriste modaliteti lečenja poput dijetoterapije, redovne umerene fizičke aktivnosti, joge, meditacije, akupunkture,, suplementaciju ishrane i aromaterapiju.

Šta uključuje prvi pregled?

Prvi pregled obuhvata anamnezu (set pitanja) kojim definišemo problem i navike koje treba da promenimo. Nakon anamneze, radimo antropometrijsko merenje kojim utvrđujemo stepen uhranjenosti. Nakon toga pravimo individualan plan menjanja navika. Pacijent dobija individualan Plan ishrane sa Dnevnikom životnih navika, koji treba da popunjava do kontrola. Prva kontrola je za dve nedelje od početka primene Plana ishrane, potom su kontrole na mesečnom nivou.

Šta uključuje kontrolni pregled?

Na kontrolnim pregledima pratimo napredak dijetoterapije i promene životnih navika osobe. U zavisnosti od rezultata, radimo korekcije plana lečenja.

Novosti
Poslednje novosti