loading

Dijetoterapija ili medicinska nutritivna terapija predstavlja područje nutricionizma (nauke o ishrani) i bavi se primenom određene vrste ishrane odnosno odabira namirnica za lečenje oboljenja, smanjenje simptoma ili prevenciju nastanka poremećaja zdravlja.

Kada je potrebno, ishrana se suplementira kvalitetnim dodacima ishrani.

Primenjuje se za postizanje optimalnog zdravlja i za lečenje poremećaja zdravlja izazvanih nepravilnom ishranom.